Bläddra

Evolutionsteori och människans natur

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi

Evolutionsteori och människans natur

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Evolutionsteorin är en bro som länkar samman vetenskaperna om människans kultur och samhälle med genetik och hjärnforskning. Här tas läsaren med på en resa där samtida forskare förenar biologiska och sociala perspektiv för att skapa en ny vetenskap om människan. Innehållet spänner över genetik, den sociala hjärnan och evolutionsteoretiskt grundad forskning om mänskligt beteende. Det handlar om fördomar, samarbete, maktförhållanden, stress, hälsa och livet i den moderna välfärdsstaten.


Genom en rörelse mellan olika perspektivnivåer gener, hjärna, individ, grupp och samhälle visar författarna hur områden som alltför ofta behandlas fristående i själva verket är oupplösligt förenade.


Boken är skriven för studerande inom humaniora, pedagogik, medicin, beteende-, samhälls- och vårdvetenskap. Det är också en bok för alla som är nyfikna på människans natur.


 

Evolutionen har gjort människan till en samarbetande varelse som skapat samhällen, språk och kulturer. Med en klar och stringent redogörelse för moderna evolutionsteoretiska resonemang visar Jonas Olofsson och Johan Örestig övertygande hur människans natur samspelar med hennes kultur.

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet