Bläddra

Exponent B grön med DVD-learning

Köp här

Exponent B grön med DVD-learning

Köp här

 


Exponent är ett läromedel i matematik för alla gymnasieskolans program. Exponent finns i fyra versioner - blå, grön gul och röd - med olika svårighet och inriktning.


Exponent A blå
En A-kursbok för elever som behöver särskild hjälp för att bli godkända. Den är indelad i korta avsnitt med kunskapskontroller och innehåller övningar på basnivå. Exponent A blå har en egen lärarpärm.


Exponent grön, gul och röd
De gröna, gula och röda böckerna har samma struktur och upplägg och kan därför användas parallellt i samma undervisningsgrupp. Nedan visas vilka kursböcker som finns i respektive version:


grön kurs A-B
gul kurs A-C
röd kurs A-E


Gul version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än grön version och röd version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än gul version.