Bläddra

Fågelatlas : över Göteborg med kranskommuner

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här

Fågelatlas : över Göteborg med kranskommuner

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här
Bokens utgångspunkt är två så kallade atlasinventeringar. Den första gjordes på 70-talet i hela landet och visade utbredningen för landets alla häckfåglar. Nu har ett 100-tal lokala fågelskådare under fyra år på 2000-talet gjort om inventeringen i Göteborg med grannkommuner. Resultatet som redovisas i boken är unikt genom att det är första gången man nu kan jämföra hur utbredningen för många arter har ändrats. Grågås, vitkindad gås och storskarv går framåt tillsammans med undervegetationsgynnade arter som svarthätta och gransångare. Jordbruksmarkens fåglar som sånglärka och tofsvipa minskar, vilket även våtmarksfåglar som många vadare.