Bläddra

Färggranna symboler : världens flaggor då och nu

Kategorier: Flaggor, symboler och logotyper Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Färggranna symboler : världens flaggor då och nu

Kategorier: Flaggor, symboler och logotyper Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
I vår moderna internationella värld har flaggor tagit en allt större plats. Istället för att skriva ut ländernas namn visar man en miniatyrflagga. Det blir allt viktigare att känna till dessa symboler. Men de ändras allt emellanåt. På traditionella flaggkartor visas enbart de aktuella, gällande flaggorna, men hur såg landets tidigare symbol ut? I denna flaggbok har vi även tagit med historiska flaggor sedan 1800-talets senare del, dessutom finns landskapsflaggor, delstatsflaggor och vissa minoritetsflaggor. Välkommen in i flaggornas färggranna värld.