Bläddra

Fataburen. Brokiga samlingars bostad

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Fataburen. Brokiga samlingars bostad

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Nordiska museets ståtliga byggnad är betydelsefull och framträdande, både i verkligheten och i Fataburen 2007. Huset som fyller hundra är en sevärdhet och en symbol för samlandet. Inte mindre sevärda är de mångskiftande samlingar som sedan 1907 har haft ett hem här. Hur kom de till och varför? Vad har ting och minnen betytt för byggnaden och vilka samband finns mellan rummen, samlingarna, verksamheten och verkligheten? Allt som är Nordiska museet har en historia eller snarare flera historier, som också är möjligheter nu och i framtiden.

I Brokiga samlingars bostad skriver museimän och forskare inom olika discipliner om samlandets mål och mening, om drivkrafter, problem och glädjeämnen, om små, stora och jättestora samlingar. Och om människorna, samlarna, för hundra år sedan och idag.