Bläddra

Festskrift till Gustaf Lindencrona

Köp här

Festskrift till Gustaf Lindencrona

Köp här

Festskrift med anledning av Gustaf Lindencronas avgång från sin professur i finansrätt. I närmare 40 bidrag presenterar både nationellt och internationellt framstående författare aktuella och intressanta ämnen, som speglar Gustaf Lindencronas verksamhet inom den vetenskapliga forskningen och internationella organisationer.