Bläddra

Filmtema

Kategorier: Film Filmguider och recensioner Konst Scenkonst och film
Köp här

Filmtema

Kategorier: Film Filmguider och recensioner Konst Scenkonst och film
Köp här
Filmen är den konstform som i högre utsträckning än någon annan kommit att prägla världen utan hänsyn till språkliga eller politiska gränser. Det är också en konstform som erbjuder en enastående rikedom och mångfald, inte minst tematiskt.

I Filmtema presenterar John-Henri Holmberg, kritiker, förläggare och filmentusiast, på drygt 500 sidor fjorton olika teman och motiv i lika många kapitel. I varje kapitel ges en översikt över genren i form av en kronologisk presentation av de mest centrala, mest intressanta och mest sevärda filmerna inom varje motivkrets – från de första stapplande stegen i slutet av 1800-talet fram till dagens bio- och tv-film.

Boken avslutas med en artikel av Fredrik Holmberg , filmpedagog i Göteborg, om hur filmen kan användas i skolan. Hans praktiska tips och John-Henri Holmberg s genomgång av genrer och filmer gör boken användbar för lärare på högstadium och gymnasium.

Men framför allt är Filmtema en utomordentlig tittarvägledning – en skattkista för alla som söker de filmiska guldkornen. Oavsett om filmen spelades in på 1920-talet eller 2000-talet.

Omslag: Rickard Hansson