Bläddra

Filosofins historia: Tre tusen år av tänkande

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Köp här

Filosofins historia: Tre tusen år av tänkande

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Köp här

Berättelsen om filosofins historia är storslagen och omfattar idéer, betraktelser och läror somlagts fram av de mest kreativa tänkarna genom mänsklighetens historia.

I Filosofins historia presenterar A. C. Grayling, professor i filosofi och en av vår tids mestframstående tänkare, filosofiska traditioner från Öst till Väst. Med stilistisk klarhet tarGrayling läsaren från uppfattningar om världen och moralen före Buddha, Konfucius ochSokrates, vidare genom europeiskt tänkande under kristendomens dominans, frånrenässansen och upplysningen, till Mill, Nietzsche, Sartre och filosofiskt tänkande idag.

Genom att redogöra för idéer som framförts av inflytelserika tänkare, berömda såväl sommindre välkända, täcker Grayling i sin tillgängliga genomgång kunskapsteori, metafysik, etik,estetik, logik, politisk filosofi, medvetande- och språkfilosofi, och hur dessa områdendiskuterats genom historien. Grayling levandegör det fascinerande tankeutbyte som pågåttinom och mellan epoker och frågar sig: Vad vi har lärt oss – och vad återstår att kommaunderfund med?