Bläddra

Filosofisk tanke Lärarhandl

Köp här

Filosofisk tanke Lärarhandl

Köp här

Lärarhandledningen innehåller författarnas tolkning av målen för de båda kurserna filosofi A och filosofi B inom ämnet filosofi samt precisering av betygskriterier. Handledningen har speciellt en idérik tolkning omkring målet i kursen filosofi A: eleven skall kunna diskutera några olika förhållningssätt till livsfrågorna.


I lärarhandledningen ges också förslag till hur betygskriterierna kan konkretiseras i form av specifika kunskapskrav för de olika momenten. Kunskapskraven har formulerats så att de även kan fungera som instuderingsfrågor. Dessutom ges rikligt med förslag till teman med tillhörande utförliga litteraturhänvisningar. Läraren får även tips om hur läroboken kan användas i en PBL-inspirerad undervisning.