Bläddra

Finlands historia

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Finlands historia

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur och ett fattigt land i utkanten av Europa till ett av världens ledande inom it är hisnande. Över ett halvt millennium var landet en del av det svenska riket, drygt hundra år ett ryskt storfurstendöme, därefter kom självständigheten och EU-medlemskapet. Historikern Henrik Meinander placerar genomgående Finland i en internationell kontext, som en del av Europa och världen. Han lyfter även fram de nationella språken, teknologiska innovationerna och geopolitikens roll för nationens utveckling.
Den idag ofta förbisedda svenska tiden ägnas mycket uppmärksamhet i boken. Här beskrivs ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket.  

HENRIK MEINANDER (f. 1960) är professor i historia vid Helsingfors universitet och har i över 30 år utforskat olika aspekter av Finlands historia.
Lind & Co har tidigare utgivit hans biografi Gustaf Mannerheim samt Finland 1944.  

"Finlands historia är en utomordentligt läsvärd och välbalanserad bok. Meinander har med klar blick inplacerat Finland i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, samtidigt som han på ett skickligt vis vävt samman politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingslinjer till en helhet."
Svenska Dagbladet  

"Denna välskrivna, lättlästa och pedagogiskt utformade bok vänder sig såväl till fackhistoriker som en bred läsekrets. Ett person- och sakregister, en litteraturförteckning och nya intressanta illustrationer ger inspiration till fortsatt kunskapsinhämtning."
Christer Olsson, BTJ

"Henrik Meinander är lärd, analytisk och stilistiskt begåvad. Han drar slutsatser utan att bli grälsjuk."
Vasabladet  

"Meinander behandlar sina läsare med mild hand. Årtalsexercisen är nedskuren till ett minimum och informationen är lättsmält även om den är komprimerad."
Åbo Underrättelser

"Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, är på rätt sätt våghalsig i sitt försök att peka med hela handen och måla med bred pensel. Han är den eleganta komprimeringens mästare som skriver exakt och uttrycksfullt. Helheten är en läcker läsning."
Helsingin Sanomat  

"Styckena är flytande och lediga eftersom författaren förmått komprimera i materialet allt från istid till Nato-debatt. Meningarna är eleganta men är till sitt innehåll så vägande att den i texten fördjupade läsaren då och då spritter till över hur mycket ett par ord kan betyda."
Aamulehti