Bläddra

Finlands krönika : 1860-1878

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Finlands krönika : 1860-1878

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Zacharias Topelius var under 1800-talets sista årtionden en av de allra mest sålda författarna i Sverige och Finland. Hans historiska skildringar, Fältskärns berättelser och Vinterkvällar fanns i nästan varje hem och Läsning för barn präglade den växande generationen. Topelius var en skrivande landsfaderlig gestalt på många samhällsområden i Finland och hans litterära kvarlåtenskap är mycket omfattande. Under åren 1860-1878 föde Topelius bland sina många slag av löpande anteckningar också en dagbok som han gav namnet Finlands krönika. Här skrev han ner kommentarer till allt från politiska skeenden och kulturella evenemang till intriger och skvaller. Helheten ger ett brett kulturhistoriskt panorama över det liberala genombrottets Finland och Alexander II:s tid, framstegens och nationsbyggandets period. Krönikan, som också ger en bakgrund till Topelius övriga författarskap, utges för första gången i tryck, med kommentarer och en introduktion.