Bläddra

Finn felet

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Köp här

Finn felet

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Köp här
Med 90 felspel och 90 välspel illustrerar Eric Jannersten skillnaden mellan medelmåttans och expertens spelsätt i Finn felet. Läsaren får en inblick i hur experten resonerar sig fram till det korrekta spelsättet.
Under rubriken Felspel visar han en kortsits, där spelförarens agerande är av typen "som folk gör mest". Det blir en fråga om spelföring rakt upp och ner och eftersom motspelarnas kort kunnat sitta betydligt sämre, blir resultatet hemspelat kontrakt med i många fall övertrick.
Fastän spelsättet förefaller vara i det närmaste självklart (och i åtskilliga fall är hämtat från spelbordet) är det inte det rätta. Det gäller därmed för läsaren att sätta fingret på var spelföraren trampat snett. Finn felet!
Jannersten återkommer så under rubriken Välspel med spelförarens uppgift, men eftersom försvarets kort blivit något ommöblerade, visar det sig att spelsättet nu inte alls är lika lyckosamt som nyss. Den uppläggningen spelföraren missade hade givit hemgång också när kortsitsen inte var den vänliga.
Bridge är ett alltför fint spel för att en giv ska avverkas "fort och dumt". Den stora tjusningen ligger i att spelföraren försöker finna ut vilken metod som tillvaratar flertalet möjligheter till klarat kontrakt. Det är hur den rutinerade spelföraren resonerar.