Bläddra

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

Köp här

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

Köp här

Här beskrivs juridikens källmaterial och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig information.Boken behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet, som svårare frågor under mer ingående rättsutredningar. Orienterar också om EG-rättens källor och dokumentation samt om juridisk information i digital form.Den nionde upplagan har genomgående aktualiserats. Kapitlet om uppsatsskrivning har omarbetats.