Bläddra

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad
i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder
för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT
är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar
såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad
och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp
i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor
och dokumentation i europarätten och om information i digital form.

FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiska
fakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktiskt
verksamma jurister.

I den trettonde upplagan har texten genomgående aktualiserats och skrivits
om där det behövts. Kapitlet om europarätten har kompletterats.