Bläddra

Fiqh us-Sunnah : förståelse av Profetens och hans efterträdares lära, uttalanden, handlingssätt, utövning, tradition och seder. Del 1

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro

Fiqh us-Sunnah : förståelse av Profetens och hans efterträdares lära, uttalanden, handlingssätt, utövning, tradition och seder. Del 1

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
I Gud den Nåderikes den Barmhärtiges namn. All lov och pris till Gud världarnas Herre, och frid och välsignelser över den Muhammed den pålitliga budbäraren och hans familj och följeslagare allihop. Den svenske muslimen och familjen har ett behov av att lära känna sin religion. Detta gäller särskilt den dagliga dyrkan som närmar en Guds välbehag, förlåtelse, belöning och paradis. Det finns ett stort antal svenska muslimer som ofta frågar om böcker och kunskapsmaterial om dyrkan på det svenska språket eftersom det har blivit det praktiska modersmålet för många och det enda språk de kan förstå. Detta behov kommer bara att växa i framtiden men Gud vet bäst. Detta har lett mig till att-pga mitt ansvar som muslimsk lärd och vägledare- att vilja ge ut en bok som ägnar sig åt denna viktiga del av en individs och familjs liv. Jag tror att denna bok kommer att lösa många utmaningar som möter praktiserandet av dyrkan på det sätt Gud älskar. Jag tror att utförandet av dyrkan på ett korrekt sätt så som vår ädla profet visade oss, må Guds frid och välsignelser vara över honom, kommer att vara till nytta för den dyrkande. Det kommer även att vara till nytta för vårt land Sverige eftersom vi därmed blir en orsak för barmhärtighet, vägledning och ljus att omfamna oss alla. Spridandet av boken och att lära ut den i skolor, moskéer och hemmen kommer att göra oss tryggare och närmare godheten. Det kommer att göra oss till goda medborgare som gör rätt och som vill att andra gör rätt för sig och leder till ett samhälle där vi åtnjuter frid, trygghet och harmoni. Ett stort tack till alla som har hjälpt mig att översätta boken, designa den och trycka den. Och jag tackar även läsaren och hoppas att alla får en god och nyttig läsupplevelse. Saeed Azam Handledare över översättning och tryck av boken Imam och predikant Ordförande för Svenska Fatwa Rådet