Bläddra

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Fjärilar kommer i alla färger och skepnader.Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över1000 arter bara i Sverige. Även om de flesta malar är oansenligauppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder itusenden och åter tusenden och kaläter buskar och träd. Eller när nyafjärilsarter sprider sig till vårt land och larverna äter upp bladen på trädsom hästkastanj och lind. Många forskare tror att sådana här angrepp kommer attbli allt vanligare i framtiden i samband med att klimatet förändras. Volymenbehandlar 248 arter i 12 familjer.