Bläddra

Flight Testing

Kategorier: Flygplan Fordon Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Flight Testing

Kategorier: Flygplan Fordon Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Linköping har en lång historik med flyg i olika former från den första stora flyguppvisningen på Malmen 1911 och flygbaronen Calle Cederströms flygskola där 1913 till dagens mångfacetterade flygkluster med Saab som ledande på industrisidan och Helikopterflottiljen, Flygskolan och FMVs utprovningsverksamhet på den militära sidan. flygsidan. En del verksamheter har kommit och gått medan andra bestått. En permanent Försöksavdelning, FA, organiserades vid Malmen 1933 för utprovning av militär flygmateriel. Från och med 1936 års försvarsbeslut ändrat till Försökscentralen, FC, och organiserat i Kungliga Flygförvaltningens, KFF, militärtekniska byrå. FMVs provverksamhet har sedan en tid namnet FMV T&E I denna bok används oftast den klassiska beteckningen FC. ....