Bläddra

Folkhemsbyggare

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Folkhemsbyggare

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
I Folkhemsbyggare analyserar idéhistorikern Henrik Björck det tidiga bruket av några nyckelord i tolkningen av svensk 1900-talshistoria. I en studie skildras hur det tyska »Volksheim» kom in i Sverige som ord och institution runt sekelskiftet 1900, parallellt med att Folkets hus växte fram. I en annan följs den »sociale ingenjör» som samtidigt dök upp i svenskan, inspirerad av det välfärdsarbete som vuxit fram inom amerikansk storindustri. Den gängse uppfattningen av uttryck som planhushållning, socialisering, offentlig sektor problematiseras genom undersökningar av hur de brukades innan förståelsen av dem stabiliserats. Gamla frågor får nya svar genom att betraktas ur ett språkbrukshistoriskt perspektiv.