Bläddra

Folkliga koraler från södra Sverige : koraler, andliga visor och gamla psalmer

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Religiös och sakral musik
Köp här

Folkliga koraler från södra Sverige : koraler, andliga visor och gamla psalmer

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Religiös och sakral musik
Köp här
Drygt 200 folkliga koraler, andliga visor och gamla psalmer från de sydsvenska landskapen presenteras i denna bok. Uppteckningarna omspänner en lång historisk period - från början av 1700-talet fram till våra dagar. Melodierna avspeglar både kollektiv församlingssång och individuellt utförande, med stora variationer i framställning och notbild. De flesta uppteckningarna i den här boken har inte publicerats tidigare, men vissa har ingått i numera svåråtkomliga samlingar. Under senare år har det märkts ett ökat intresse för folkliga koraler. Det är utgivarnas förhoppning att denna utgåva ska bidra till ökad kännedom om den ofta okända musikskatt som finns i denna del av Sverige.