Bläddra

Forskning om Göteborg 400 år

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Forskning om Göteborg 400 år

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Redan på ett tidigt stadium uppmärksammade styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond att 2021 skulle Göteborg fira 400 år och det kom att påverka stiftelsens utdelningsverksamhet under hela 2010-talet. År 2012 beslöt styrelsen att fr o m hösten 2013 skulle en särskild satsning göras för att stimulera forskning med anknytning till Göteborg. Utgångspunkten var att utifrån olika forskningsdiscipliner analysera och beskriva staden och dess historia i mycket vid mening, med tyngdpunkt på de senaste 100 åren.

Boken är tematiskt organiserad och rymmer kapitlen: Göteborgaren, Religiösa kulturarv, Rekreation och markpolitik, Stadsplaneringen, Konstmuseiarkitekturen, Pressen och filmen och Industrin, arbetsmarknaden och handeln. Ett kapitel om donatorn Anna Ahrenberg avslutar boken.