Bläddra

Förskolegänget Vi säger stopp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Förskolegänget Vi säger stopp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Böckerna bygger på fem demokratibegrepp som är användbara i samspelet mellan barnen. I vardagsnära konfliktsituationer får ni lära känna strategierna som en ingång till att använda dem i ert värdegrundsarbete.

Frågor riktade till läsaren bjuder in till dialogisk läsning och vidare samtal både under och efter läsningen. Tecken som stöd finns med för att stötta kommunikationen.

Samlingsbox

Titlar i boxen:

  • Vi säger stopp!
  • Vi byter!
  • Vi gör det tillsammans!
  • Vi väntar!
  • Vi lånar den en stund!
  • Handledning – strategier som stärker barns samspel

 

Vi säger stopp!

Alla i Förskolegänget har roligt. Men så drar Fia Rami i armen. ”Aj! Vill inte,” säger Rami och slår Fia. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi byter!

Kiko leker med traktorn. Lo vill också leka med traktorn. Han tar den från Kiko. Då skriker hon allt vad hon kan. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi gör det tillsammans!

Ted, Rami och Maja hittar en stor gren. Alla vill leka med den. ”Min,” säger Maja. ”Jag såg den först,”, säger Ted. Rami vill också ha grenen. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi väntar!

Idag ska Förskolegänget plantera. Många barn vill vattna. ”Kan jag få vattenkannan nu?” frågar Fia. ”Nej, den är upptagen,” svarar Lo. ”Jag vill också ha vattenkannan!” säger Kiko. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi lånar den en stund!

Maja har fått låna skottkärran av Ted. Nu vill Ted ha tillbaka den. ”Men nu har jag den,” säger Maja. Ojdå, hur ska dom lösa det här?