Bläddra

Första boken om Pim

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: uppleva världen
Köp här

Första boken om Pim

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: uppleva världen
Köp här
FÖRSTA BOKEN OM PIM inleder en serie barnböcker som belyser allas lika värde. Bokens författare Hanna Persson uttrycker det på följande sätt: "Det är viktigt att vi uppmärksammar allas lika värde. Genom att belysa detta för barn i tidig ålder kan vi hjälpa till att motverka fördomar och okunskap."