Bläddra

Förtroendevald – Åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Förtroendevald – Åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendevalda i ideell sektor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
FÖRTROENDEVALD ? Åtta forskare om utmaningar och möjligheter för förtroendevalda i ideell sektor är den första antologin i sitt slag. Boken tar avstamp i aktuell forskning och diskuterar rollen som förtroendevald i ideella organisationer. Förtroendevalda är en av de viktigaste grupperna i det svenska civilsamhället. Trots detta är forskningen om förtroendevalda i Sverige begränsad. Denna antologi presenterar ett urval av den existerande forskningen för att stimulera till mer forskning och bidra till diskussion om de förtroendevalda och deras betydelse i det svenska civilsamhället. I sex kapitel diskuterar Jenny Madestam, Johan von Essen, Aron Schoug, Lena Wilhelmson, Karin Robertsson, Johan Hvenmark, Fredrik O. Andersson och Ola Segnestam Larsson förtroendevalda utifrån olika perspektiv.