Bläddra

Förtryck

Köp här

Förtryck

Köp här
"Detta hände sig en tidig vårdag år 202 efter kristi födelse. En generation senare - ett samtal mellan två ungdomar". "Vi förflyttar oss till 1600talets Sverige En kyrkoherde avslutar just sin middag." "En trollkona skall du icke låta leva - citat ur andra Mosebok. En tid senare har några häxor infångats. Kyrkohedern besöker en av de olyckliga i hennes fängelsehåla". "Saliga äro de saktmodiga ty de skola aldrig kvasta. De som har det rätta målet skall ej hamna på bålet. Vi förflyttar oss nu till vårt eget glada århundrade till en glad fest där alla måste vara glada."