Bläddra

Framtidens historia

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Framtidens historia

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Framtiden är gammal. Mötet med morgondagen har sannolikt upptagit människors medvetande från allra äldsta tid. Här presenteras hela framtidens historia, från babyloniernas stjärntydningar till våra dagars hamstring och prepping.

Tänker man på framtiden tänker man gärna på prylar och uppfinningar. Men de är bara en förlängning av en ideologi eller ett tankeklimat; ytterst handlar det om människors föreställningar, visioner, önskningar, rädslor. Därför är det de som hamnar i fokus i denna bok.

Framför allt vill boken visa hur man tänkt kring framtiden. Länge var det i ett religiöst sammanhang, som omsider övergick i ett vetenskapligt. Därifrån splittrades framtiden i sociologiska, politiska och ekonomiska visioner, vissa ljusa men allt fler också mörka. Idag talas det mycket om den ekologiska framtiden liksom om att leva ut framtiden i olika experiment framtiden är redan här hör vi ofta, eller rent av att det är för sent.

Bakom idéerna, i sin tur, står förstås människorna. Även de får sin plats här. Vi får bekanta oss med grekiska orakel och judiska profeter, utopiska och dystopiska romanförfattare, statsanställda socialingenjörer, kollektiv på landsbygden och intellektuella alarmister alla med syftet att övertyga om just sin framtidsvision.