Bläddra

Från Åby by till Klippans köping

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Från Åby by till Klippans köping

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Tore Donnér (1915-1996), läroverksadjunkt i Stockholm, studerade biologi och geografi vid Lunds universitet. Donnér hade vuxit upp i Klippan i Skåne och hans trebetygsuppsats (C-nivå) i geografi, Från Åby by till Klippans köping, beskrev denna orts utveckling från bondby med ett femtontal gårdar på 1700-talet till handelsort, stationssamhälle och industriort på 1940-talet. Donnérs uppsats blev med rätta uppmärksammad då den lades fram 1946. Hans gedigna arbete var noggrant utfört och redogör detaljerat för hur handeln i byn ökar under senare delen av 1800-talet, hur järnvägen som tillkom 1875 påverkade utvecklingen och ledde till industrialisering med bryggeri, tegelbruk, läderfabrik, cykelfabrik, mejeri, yllefabrik m.m. Järnvägens betydelse för näringslivets utveckling beskrivs detaljerat. Uppsatsen redovisar också Åbys äldsta historia och enskiftet på 1820-talet, de kommunala institutionerna och den demografiska utvecklingen. Uppsatsen från 1940-talet har nu kompletterats med cirka 120 foton från fotograf Axel Blomgren, verksam i Åby-Klippan 1900-1950, och ett antal kartor och stadsplaner. Dessa har försetts med informativa bildtexter av Mats Pettersson, som tidigare gett ut böcker om Klippans historia.