Bläddra

Från Asmunds källa till Brunnsbo : en dagboksberättelse

Köp här

Från Asmunds källa till Brunnsbo : en dagboksberättelse

Köp här
Vad vi ser och kanske minns beror ju på utsiktspunkten. En av mina första minnes bilder är en guidning till Asmunds källa nära prästgården tillhörande Sibbarps kyrka, där jag växte upp. I minnesbilden ser jag pappa som visar källan för några gäster. Asmund eller Osmund verkade som missionerande biskop på 1000-­talet i bland annat mellersta Halland. Det var vid Asmunds källa som kristnandet på orten började. Den är missionstidens dopkälla i min hemsocken. Allt eftersom åren har gått har jag fått andra utsiktspunkter. De har mångfaldigats och de har vidgats. En av dessa är Brunnsbo på Hisingen, bebyggt på 1960- talet med huvudsakligen höghus. I detta då nya bostadsområde fick jag för bortåt ett halvt sekel sedan vara pionjärpräst såsom Asmund fick vara det i Sibbarp för bortåt tusen år sedan. Jag har skrivit ner något av vad jag från olika utsiktspunkter har sett under min livs resa. Det är min förhoppning att somliga kommer att kunna läsa denna tidsskildring med gläd jen som igenkännandet ger och andra med tillfredsställelsen att ha fått lära sig något mer om tiden som nyss svunnit. Håkan Starke