Bläddra

Från Byggherre till Strategisk Partnering : executive bok om den senaste utvecklingen inom partnering

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Från Byggherre till Strategisk Partnering : executive bok om den senaste utvecklingen inom partnering

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
En Executive bok som läses på ca en timme och ger den senaste utvecklingen inom Partnering med fokus på Byggherren, men som även kan användas som första lärobok för att starta eller deltaga i ett Partneringprojekt. Boken kan användas av Byggherrar som vill lära sig om och starta upp Partnering projekt samt av blivande medlemmar i Partnering projekt och partnering team för att snabbt skaffa sig kunskaper och få del av tidigare erfarenheter av Partnering.

Gösta Fernströms nya bok om Partnering är en vidareutveckling av hans tidigare bok, Från Partnerskap till Partnering, som gav grunderna för Partnering. Utvecklingen i Sverige går nu snabbt och fler Byggherrar kommer att gå ut med Partneringförfrågningar, därför handlar denna bok om den senaste utvecklingen, baserat på erfarenheter från genomförda projekt i Sverige samt även från England och Danmark som ligger före i utveckling av Partnering. I och med att Byggherrarna tar initiativet i Partnering projekt har Partnering utvecklats från en samverkansform till en arbetsprocess från tidiga skeden till genomförande och Workshops, gärna med en process- och partneringledare för att hålla ihop samverkansprocessen. Följande punkter: Byggherren måste engagera sig mer i tidiga skeden med funktions- och hyresgästkrav. Partneringprocessens olika faser Skilj på samverkansform, entreprenadform och ersättningsform Allas medverkan i att ta fram upphandlingsunderlag Partnering och LoU fungerar utmärkt tillsammans Mjuka parametrar för upphandling referenser, CV, erfarenheter av Partnering, strategiska samarbeten, alternativa lösningar som startar kreativitet mm. Att intervjua anbudsgivare och nyckelpersoner före tilldelning av anbud Byggherren vill först diskutera samverkan sedan teknik Workshop i 2 dagar som kick off plus kontinuerliga workshops Riskhantering och konfliktlösningstrappan Att mäta samverkan och resultat Strategisk partnering i tre former Råd till Byggherrar, entreprenörer, installatörer samt arkitekter och konsulter Inom anläggningsektorn benämnes Partnering Utökad samverkan Om detta och mycket mer handlar denna Executive bok, som blir ett bra hjälpmedel för Dig som vill deltaga i Partnering projekt i framtiden. Har Ni frågor ring eller maila gärna författaren på 0705 82 22 24 eller [email protected] [email protected] eller gå in på hemsida www.fernia.se