Bläddra

Från ett kallt krig till ett annat : Stockholm, Leningrad och Moskva 1983-2

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Från ett kallt krig till ett annat : Stockholm, Leningrad och Moskva 1983-2

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

"Att försöka förstå Ryssland och dess utveckling har alltid varit grundläggande för dem som utformat Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. 'Jättens andedräkt' har ständigt känts närvarande, för att låna formuleringen från Krister Wahlbäcks bok om Finland och Sverige.

Diplomaten Tomas Bertelman har varit central för denna förståelse under avgörande decennier av först Sovjetunionens styrka, sedan dess sönderfall och den grundläggande förändringen av vår säkerhetspolitiska miljö i och med detta, Rysslands försök till modernisering och demokratisering och därefter dess alltmer auktoritära och revisionistiska kurs.

Tomas Bertelmans tänkande och penna har under decennier spelat en viktig roll för Sveriges utrikespolitik. Bertelman ger insikter, inte bara i decennier som ligger bakom oss, utan i minst lika hög utsträckning i förhållanden som kommer att vara viktiga framöver."

Carl Bildt

 

"En intresseväckande och betydelsefull bok. Med säker analys och djup kunskap skildrar Bertelman Rysslands säkerhetspolitiska utveckling och dilemman. Det är en bok fylld av insikt om det sovjetiska arvet, svårigheten att förutse framtiden och inte minst betydelsen av historisk medvetenhet. Bertelman delar generöst med sig av sina erfarenheter och sätter in sina UD-rapporter i ett sammanhang.

Hans bok är oumbärlig för alla som vill förstå rysk säkerhetspolitik och dess bevekelsegrunder. Analyserna av de sovjetiska rustningarnas drivkrafter och sovjetiska operationella principer bär prägel av klassiska texter.

I en tid av viktiga säkerhetspolitiska förändringar är boken grundläggande för vår kännedom om ryskt agerande och vårt förhållande till Ryssland. Bertelman kryssar mellan inledande illusionslöshet, förhoppningar, önsketänkande, skör optimism och besvikelse. Med hans egna ord: 'Behovet att försöka begripa tänkandet i Moskva förblir minst lika stort som tidigare.'"

Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet