Bläddra

Från ett krig

Kategorier: Äventyrsromaner Krigsromaner Krigsromaner: andra världskriget Skönlitteratur
Köp här

Från ett krig

Kategorier: Äventyrsromaner Krigsromaner Krigsromaner: andra världskriget Skönlitteratur
Köp här
Året är 1942, den tyska krigsmakten har haft stora framgångar, många tror att segern är nära. Sverige har en viktig handelspartner, det är Tyskland, som förser landet med allt som behövs, inte minst bränsle. Stenkol är den viktigaste värmekällan. Kol för industri, kol för gasverk i de 40 svenska städer som är helt beroende av det svarta guldet. Den stora svårigheten att få detta till Sverige är transporterna. Endast fartyg duger. Många. Flera tusen varje år. Ett av dem är torpederat utanför Holland, men det finns en möjlighet att bärga och ta hem lasten. Detta är berättelsen. Denna bok får en fortsättning KRIG VID KUST.