Bläddra

Från MS-diagnos till bättre hälsa : ett nytt synsätt på multipel skleros

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Från MS-diagnos till bättre hälsa : ett nytt synsätt på multipel skleros

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Den behandlingsmodell av multipel skleros, som beskrivs i boken, har under många år med framgång praktiserats av dr Birgitta Brunes.
Det nya synsättet, och därmed även behandlingen, tar stor hänsyn till den MS-sjukas psykologiska tillstånd och psykosociala situation. Kropp och själ ses som oskiljaktiga delar av samma helhet.
I behandlingen ingår en genomgripande förändringsprocess av patientens liv: mycket vila istället för träning, att lära sig förstå sambanden mellan skoven och de utlösande orsakerna, att avlägsna skadliga tungmetaller ur kroppen.
Medicineringen syftar till att bygga upp och förstärka patientens nervsystem och biokem. Balansering av signalsubstanser har en framskjuten plats i denna del av den tregrenade behandlingsmodellen.
Birgitta Brunes är privatpraktiserande läkare. Hon arbetar numera nästan enbart med patienter som har multipel skleros. Se även Brunes Pharm AB.

Adima Bergli är journalist. Båda författarna har MS-diagnos.