Bläddra

Från Överste Hathi till Överste Kempainen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här

Från Överste Hathi till Överste Kempainen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här

Mitt livs berättelse bygger i stor utsträckning
på mina dagboksanteckningar. Ni får följa en rädd
pojkes väg genom livet. Uppväxten i Luleå, mina
minnen från barn- och ungdomsårens skollov hos
släkten i Tornedalen, idrotten, familjelivet och min yrkeskarriär som fört mig till många olika platser i landet och i världen.


Berättelsen beskriver hur jag genom kärlek, utmaningar,
och prestationer fann drivkrafter med vilka jag
lyckades bemästra mina rädslor. Utåt har jag framstått
som en trygg man med framgångar i yrkeslivet,
men inom mig har det alltid funnits motstridiga känslor
som skapat oro både privat och yrkesmässigt.

”Roger Kempainen, född 1953 i Luleå har skrivit en
självutlämnande bok om sitt liv. Han vågar lyfta fram
både bra och dåliga egenskaper hos sig själv, med
den mognad och insikt som kommer med
åren…” Majvor Müller, PUF- förlag