Bläddra

Från paradis till paradis vår levnadsvandring går

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Modern och samtida poesi Personliga berättelser Poesi
Köp här

Från paradis till paradis vår levnadsvandring går

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Modern och samtida poesi Personliga berättelser Poesi
Köp här
Med dikter, anekdoter och betraktelser vill Christer Tornberg med sin första bok förmedla uppmuntran och hopp till nutidsmänniskan.

Bokens innehållsliga tes fokuserar på tre grundläggande förhållningssätt under livsvandringen mellan det första paradiset av Guds skapelse och det väntande paradiset. Begreppet balans har fokus på ett liv i balans där ande, kropp och själ tillgodoses. Begreppet bro berör behovet av gemenskap med andra och att bygga relationer. Begreppet bön lyfter fram den innerliga förtröstan på Gud.

Texten ger också exempel på hur ett liv kan te sig under rubriken Min levnadsvandring. Bokens avslutande del landar i Guds värld fylld av ljus, väldoft och harmoni. Underrubriken Så här ser jag det ... syftar på hans dagliga utblick över Vättern och synen på själva livet i allmänhet.Christer Tornberg är pastor inom Pingströrelsen. Han har varit verksam som förkunnare i drygt 40 år på flera platser i Sverige såsom Västergötland, Bohuslän och Småland. Socialt arbete och samhällsfrågor som berör människors vardag både i Sverige och i andra länder engagerar honom. Att uttrycka sig via språket i olika genrer såsom dikt, anekdot, betraktelse, sång och musik är ett av hans intresseområden. Att vistas i naturen och uppleva årstidernas skilda växlingar är ett måste. Han är född i Småland och numera bosatt i Jönköping. Tillsammans med sin fru Gunbritt har de två söner och fem barnbarn.