Bläddra

Från Truman till Trump : om religionens roll i Vita huset

Kategorier: Filosofi och religion Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här

Från Truman till Trump : om religionens roll i Vita huset

Kategorier: Filosofi och religion Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Köp här
Med handen på Bibeln och med orden so help me God svärs de amerikanska presidenterna in. Landets motto är In God We Trust och med trohetseden till nationen deklareras att landet är one nation under God . För oss som lever i ett av världens mest sekulariserade länder kan detta te sig både uppseendeväckande och obegripligt. Här ger en av Sveriges främsta kännare vad gäller religion och politik i USA en initierad och lärorik beskrivning, nödvändig för den som på ett mer fullödigt sätt vill förstå de moderna presidenterna, från Harry S. Truman till Donald Trump, deras bakgrund och presidentutövning liksom USA som nation. Den kristna trons roll i Vita huset och i USA som helhet är fortsatt viktig då den religiösa dimensionen alltjämt är en självklar del av det amerikanska självmedvetandet. Kjell O. Lejon är professor vid Linköpings universitet.