Bläddra

French Paintings III

Kategorier: Konst
Köp här

French Paintings III

Kategorier: Konst
Köp här
Denna volym ägnar sig åt 1800-talet och Pontus Grate slutför härmed sin översikt över Nationalmuseums samling av franska målningar; en av de mest framstående samlingarna utanför Frankrike. Där de föregående volymerna, som täckte 1600-talet (utgiven år 1988) och 1700-talet (1994), var Grates egna arbeten, samarbetar han i föreliggande volym med Peter Hedström, forskare från en yngre generation. Per Hedström har här ägnat sig åt impressionistmålarna, en uppgift som han är väl kvalificerad för efter att ha arbetat med museets viktiga utställning om impressionismen som hölls år 2003.