Bläddra

Frestelsens berg

Kategorier: Biografiska romaner Idrottsromaner Skönlitteratur
Köp här

Frestelsens berg

Kategorier: Biografiska romaner Idrottsromaner Skönlitteratur
Köp här
Erik Larsson, »Kiruna-Lasse«, var på sin tid den svenska idrottshimlens mest lysande stjärna. Ett superfenomen på skidor, vars namn och prestationer försåg pressens sportsidor med feta rubriker och mängder av lovord. I mars 1982 dog »Kiruna-Lasse« strax före sin sjuttioårsdag. Men sitt bragdfyllda idrottsliv lämnade han fyrtiotre år tidigare, då han på toppen av sin karriär plötsligt upphörde att tävla och återvände till ett liv i obemärkthet. »Den största förlust som svensk skidsport någonsin gjort«, skrev en enhällig tidningspress. Författaren Karl Erik Johansson-Backe, som personligen kände »Kiruna-Lasse«, hade länge haft tanken att skriva en bok om honom. Nu har han gjort det i romanens form, stödd på minnesbilderna från sina egna uppväxtår i Kiruna och på några tidningsklipp från »Kiruna-Lasses« storhetstid. Det är en djupt inträngande roman, fylld av spänning och inlevelse, men framför allt vittnar den om författarens högaktning för den man som bytte ett liv i framgångsrik uppståndelse mot en ödmjuk anonymitet för sin ärliga övertygelses skull.