Bläddra

Frigörelsen – Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Frigörelsen – Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

"Detta är en bok om romer, skriven av en icke-rom i dialog med romer som jag kommit i kontakt med genom mitt arbete som lärare, forskare och akademisk aktivist inom romska studier sedan 2010 Men det är också en bok om frigörelse och social rättvisa i den 'emancipatoriska forskningens' anda, för det är där jag ser själva meningen med forskning och skrivande." Så skriver Jan Selling inledningsvis. Han utvecklar begreppen "emancipation" och "frigörelse" och gör skillnad mellan dem.

Han berättar historiskt om romer i Sverige och internationellt, också om viktiga personer och händelser. Han skriver om kampen för rättvisa och en ständig strid mot antiziganismen, hur statliga kommissioner tillsatts, hur officiella ursäkter och erkännanden tvingats fram.

Här visas hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen.

Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså.

I efterordet tar två ledande romska röster själva till orda: Soraya Post och Hans Calderas. Frigörelsen är en ny typ av bok i Sverige som behandlar romernas situation.

Jan Selling är forskare, docent vid Södertörns Högskola och författare. Han har bl.a. studerat tio år vid universitetet i Berlin. Han är bosatt i Småland.