Bläddra

Fyrar och fyrliv på Gotland = Lighthouses of Gotland : history and culture

Köp här

Fyrar och fyrliv på Gotland = Lighthouses of Gotland : history and culture

Köp här
Fyrarna var länge viktiga för sjöfarten, men som en följd av tekniska framsteg har de efterhand automatiserats, avbemannats och förlorat i betydelse. De små fyrplatssamhällena har övergivits, och de människor som ännu kan berätta om livet där finns snart inte mer. Inget har hittills skrivits som ger en samlad bild av de gotländska fyrarna. Den luckan fylls nu av Babrbro Ejendal och Håkan Hollström, som inte bara beskriver de enskilda fyrarna utan också på ett intresseväckande sätt låter fyrpersonal, fruar och fyrbarn med inlevelse berätta om livet på en fyrplats. Boken ger en saklig, mångsidig och intressant bild av fyrväsendets utveckling, gotländsk fyrhistoria, fyrteknik och arkitektur. Den avslutas med en beskrivning av öns alla fyrar med huvudvikten lagd på de en gång bemannade fyrplatserna. Boken är illustrerad med ett 70-tal vackra färgfoton. With English translation.