Bläddra

Gamla och nya Gutasagor

Köp här

Gamla och nya Gutasagor

Köp här
Äntligen en ny samling med sägner ur den gotländska berättarskatten. I Gamla och nya gutasagor har Ulf Palmenfelt samlat sina favoritberättelser, från Tjelvar till Marteboljuset. Här får du möta di sma undar jårdi, bysen, nissen, havsfrun och otaliga andra gengångare och väsen, välvilliga eller hämndlystna. Sagor och sägner som i århundraden berättats från mun till mun i stugorna. Det är inga vanliga godnattsagor ägnade för de små barnens öron, utan sådant som berättades först när det var som mörkast och familjens yngsta redan sov djupt i sin trygga sömn. Författaren Ulf Palmenfelt är folklivsforskare och professor emeritus vid Uppsala universitet. Ulf har ägnat sin forskning, ja faktiskt större delen av sitt liv, åt gotländska folksägner och folkligt berättande. Under många år reste han land och rike kring som professionell historieberättare i skolor, på bibliotek och hembygdsgårdar. Berättandet löper som en röd tråd genom Ulfs livsgärning.