Bläddra

Gävle Stadsbibliotek 100 år : på väg mot framtiden

Köp här

Gävle Stadsbibliotek 100 år : på väg mot framtiden

Köp här
Gävle Stadsbibliotek fyller 100 år i april 2007. Det började blygsamt med en samling donerade böcker i tre små rum i stadshuset, och under ett drygt halvsekel fick biblioteket nöja sig med provisoriska lokaler. Men 1962 kunde det flytta in i ett eget hus i kvarteret Gefle Vapen. Biblioteket fick sin plats mitt i byn både geografiskt och bildlikt, det gick in i nya roller, nya aktiviteter tillkom och verksamheten utanför bibliotketshuset expanderade. Dess betydelse i samhället växte starkt. Under de ekonomiska kriserna mot slutet av 1900-talet drabbades också biblioteket. Ändå kunde nya satsningar göras, några av dem unika i landet. Ett stycke in på 2000-talet är fokus starkt inriktat på kommande år. Hur ska ett bibliotek för framtiden se ut?