Bläddra

Ge oss bättre direktörer! : etik, krisberedskap och turn-around-metodik måste också ingå i modern ledarutbildning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ge oss bättre direktörer! : etik, krisberedskap och turn-around-metodik måste också ingå i modern ledarutbildning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En annorlunda managementbok för ett dagsviktigt problem! Får våra presumtiva företagsledare vid universitet och högskolor den träning och kunskap som kommer att krävas av dem i ett alltmer riskfyllt och föränderligt näringsliv? Globaliseringen, den högteknologiska utvecklingen, klimatöverraskningar, finanskriser och en lång rad andra illavarslande realiteter, har bidragit till att göra VD-uppdraget allt svårare. Den växande klyftan mellan utbildningens beskaffenhet och verklighetens krav på företagen måste därför överbryggas. I sin senaste bok lägger Georg Nyström fram förslag till en modernisering av vår ledarutbildning. Ekonomie licentiat Georg Nyström har ett långt och framgångsrikt förflutet inom näringlivet som bl.a inkluderar en koncernchefspost för Sporronggruppen 1967-88. Han har även varit strategikonsult och institutionschef i forskarstaden Sophia Antipolis och skrivit fyra böcker, däribland den 2007 utgivna Entreprenörens återkomst ett måste för Sverige! Ett ämnets bibel som ingen bör försöka blir entreprenör utan att första ha läst.