Bläddra

Genom huvudet : problemlösningens socialpsykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Genom huvudet : problemlösningens socialpsykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är problemlösning? Och hur gör man när man ? med eller utan framgång ? löser problem eller tänker efter?
Psykologin nämner sällan eller aldrig tänkandet och problemlösningen. Inte heller den kognitiva psykologin behandlade problemlösningen. Så kom forskningen om artificiell intelligens (AI), men utan någon lösning på problemlösningsgåtan: den tycks för dem pågå i ett huvud.
Johan Asplund beskriver i sin bok ? i protest mot både traditionell kognitiv psykologi och AI ? hur problemlösningen skulle se ut betraktad ur socialpsykologisk synvinkel.
Det rör sig här om ett yttre skeende som utspelar sig mellan minst två personer. Inte ett skeende som utspelar sig inuti den ena av personerna. Bortser man från detta får vi en förvrängd uppfattning av problemlösningens natur. Problemlösning och tänkande passerar ? genom huvudet.

Johan Asplund är sociolog har varit verksam vid universiteten i Lund och Köpenhamn.