Bläddra

Genväg till Aha-serien

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel

Genväg till Aha-serien

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här
Detta är en användbar handbok för dig som jobbar med Aha-serien. Här har fyra pedagoger och en forskare samlat sina bästa tips om hur man kan arbeta med faktatexter. Varje kapitel tillägnas en specifik elevgrupp (elever med kognitiva funktionshinder, elever med svenska som andraspråk och elever med språkstörningar). Man får matnyttiga tips om hur man kan koppla ämnena i Aha-böckerna till sin undervisning, samtidigt som man får generella tips kring arbete med faktatexter. Boken avslutas med ett kapitel om strukturerade textsamtal av professor Monica Reichenberg, som sedan många år bedriver forskning om läsförståelse av faktatexter.