Bläddra

Globaliseringsatlas – Långvariga konflikter

Globaliseringsatlas – Långvariga konflikter

Köp här

"Svikna förhoppningar om demokrati i Nordafrika", "Södra Kaukasus: oljeledningar och etniska konflikter" "Afrikas stora sjöar - folkmordens region" är tre av ett 20 tal tema som behandlas i boken. Atlasen innehållerdetaljerade tematiska kartor kompletterade med analyserande texter som delvis ger en motbild till den gängse mediabilden. De passar bra som bredvidläsning i både samhällskunskap och historia.

Globaliseringsatlaserna är och består av fem fristående titlar om dagens globala kriser: En hotad planet, Långvariga konfilkter, En ny geopolitisk epok samt Vinnare och förlorare.Varje del av Globaliseringsatlaserna består av hårdband på 48 sidor och ursprungligen utgivna av Le Monde diplomatique. 

CD-skiva Globaliseringsatlas - Digitala bilder innehåller cirka 300 bilder från alla fem Globaliseringsatlaser.