Bläddra

Göran Lindahl – Ett annat perspektiv

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Göran Lindahl – Ett annat perspektiv

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här
Göran Lindahl (1924 - 1991) var professor i arkitekturhistoria vid Konsthögskolan i Stockholm från 1961 till 1991 under en period då bebyggelsen i Sveriges städer genomgick större förändringar än någonsin tidigare. I de debatter som fördes kring detta, och i andra frågor, var han en ständigt närvarande och ofta avvikande röst med en osviklig förmåga att peka på svagheter i vedertagna uppfattningar. Inte sällan i en polemisk form, som han hade utvecklat under sin tid som skribent i dagspressen och redaktör för Liberal Debatt vid 1950-talets början.