Bläddra

Gorky belasy : roman

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Gorky belasy : roman

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Ussat türkmen ýazyjysy, Magtymguly adyndaky milli edebi baýragy? laureaty Tirki? Jumageldini? bu kitabyna onu? so?ky ýyllarda döreden iki eseri girizildi. ?Ömürzaýa? eserini? ba? gahrymany, oba gelni Altyny? obrazy arkaly ýazyjy geçen asyry? ortalarynda türkmen milli ahlagyny? ö?ünde keseren ýiti soraglara jogap agtarsa, ?Gorky belasynda? türkmen jemgyýetini? ?u günki duçar bolan kynçylyklaryny döwürde?lerimizi? ykbalynda howsalaly jikme-jikliginde açyp görkezýär. Dürli döwürlerde öz ö?ünden çykýan global soraglara türkmen jemgyýeti degerli jogap tapyp bilýärmi? Halky? milli ahlagy, milli a?-dü?ünjesi durmu?y? jogapkärli öwrümlerinde du?ýan agyr synaglara näderejede hötde gelýär? Ine, bu kitaby eline alan okyjylary? ýüzbe-ýüz bolýan soraglary.