Bläddra

Göteborgs kanaler och broar berättar

Köp här

Göteborgs kanaler och broar berättar

Köp här
Med sina många kanaler och broar i holländsk stil kom gamla Götheborg att kallas för Lilla Amsterdam. Här spelar intressant historia upp kring kanaler och broar i centrum. Hur såg Västra och Östra Hamnkanalerna ut och varför fylldes de igen? Boken kryddas med dramatiska och roliga händelser. När en spårvagn störtade ner i Stora Hamnkanalen. När det spelas revy i Rosenlundskanalen och när det sjöng från klappträden och tjattret hördes från tvättmadammerna på de många sköljflottarna i Vallgraven. Och varför stannade inte kronprins Gustaf på Vasabron och invigde den 1907? Detta och mycket annat väntar läsaren.