Bläddra

Gotländska rum. Mellan farstu och brudkammare

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Gotländska rum. Mellan farstu och brudkammare

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Gotländsk byggnadstradition fick 2004 i boken Byggningar u häusar en ingående beskrivning av Stefan Haase och Göran Ström. I den här efterfrågade uppföljaren ligger tyngdpunkten på manbyggnadernas interiörer. Vi får följa med in i husen. I boken beskrivs välbevarade interiörer i 68 traditionella gotländska hus från främst 1700- och 1800-talen, varje hus i ett eget kapitel. Vi får se stadsgårdar, kalkpatrongårdar, bondgårdar och de mindre bemedlades enklare boningar. De flesta är bebodda, några har blivit museer.

Här berättas husens historia, om om- och tillbyggnader, moderniseringar och mycket annat. Nya generationer och nya ägare med nya ideal har satt sina spår. Ofta finns också en spännande personhistoria kopplad till husen.
I slutet av boken finns korta sammanfattande beskrivningar av hustyper, olika rum, färgsättning, kakelugnar, måleri, tapeter med mera.
Boken är illustrerad med 570 färgfoton av gotländska rum farstur, vardagsstugor, kammare, kök och salar med sina kraftfulla färger och fantastiska utsmyckningsglädje.

Boken är en oöverträffad källa till kunskap om den särpräglade gotländska byggnadskulturen.