Bläddra

Gräsö historia : gräsöbor berättar

Köp här

Gräsö historia : gräsöbor berättar

Köp här
Utanför Upplands norra kust i södra Bottenhavet ligger den natursköna ön Gräsö. Ön har genom sitt läge och befolkningens känsla för traditioner bevarat sin ursprungliga miljö och kultur såsom fisket, jakten, jordbruket och det öppna landskapet.
 Östen Andersson berättar i denna bok hur ön bildades och låter genom en mängd intervjuer gräsöbor själva berätta öns historia och om dramatiska händelser såsom rysshärjningarna 1719, vrakplundringar och beskyllningar om sjöröveri.
 Dessutom beskrivs samhällets och befolkningens utveckling från självständigt fångstfolk till modernt samhälle med kontakter med omvärlden och socialt umgänge.

Östen Andersson har tidigare givit ut böckerna I gränslandet till Gräsö Kungsgård 2005, Fjärdingsman i skärgården 2009 och Örskär-Tragedin på den förtrollade ön 2011.
 Samtliga dessa böcker bygger, liksom denna, på intervjuer, arkiverade handlingar och dokument.