Bläddra

Gud

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida dramatik
Köp här

Gud

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida dramatik
Köp här

Richard Gärtner, 78 år, är trots sin ålder en frisk man, både till kroppoch själ, men vill ändå inte fortsätta att leva, detta på grund av sin hustrus död. Han kräver att få ett preparat för att kunna avsluta sitt liv, och ansöker hos den ansvariga statliga myndigheten om att få denna dödliga dos. I Tyskland är det enligt lag tillåtet med läkarassisterad suicid. Men är det moraliskt riktigt? Tysklands etiska råd diskuterar fallet. I olika länder har läkare, jurister, präster, politiker och allmänheten helt motstridiga synpunkter på om en läkare ska tillåtas hjälpa en patient att begå suicid.

I sin nya pjäs GUD diskuterar Ferdinand von Schirach livets avslut. Och precis som i sitt första drama TERROR måste vi som läsare på slutet själva avgöra: Vem tillhör vårt liv? Vem beslutar om vår död? Vem är vi? Och vem vill vi vara?

Boken avslutas med två efterord. Det ena av Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, som skriver om frågan utifrån ett juridiskt perspektiv. Det andra efterordet har Ola Sigurdson skrivit, professor i idéhistoria. Han belyser frågan ur medicinsk-etiska, teologiska och filosofiska perspektiv.

Ferdinand von Schirachs teaterpjäser, GUD och TERROR, har spelats på över 100 teaterscener i ett 30-tal länder, däribland USA, Kina, Japan, Australien, Sydafrika, Israel, Mexiko och Brasilien. Två teaterpjäser med två aktuella etiska frågeställningar. 

FERDINAND VON SCHIRACH är författare och advokat, bosatt i Berlin. Han har sedan debuten med novellsamlingen BROTT rönt internationella framgångar och översatts till ett trettiotal språk. Tio av hans böcker finns idag översatta till svenska, som romanerna FALLET COLLINI och TABU.

I boken KAFFE OCH CIGARETTER skriver han för första gången med självbiografiska inslag. Därför har boken underrubriken 48 reflexioner. EFTERMIDDAGAR är en bok i samma anda, denna gången med 26 personliga reflexioner.